Në këtë rubrikë do ti gjeni të gjitha shërbimet shëndësore që menagjohen nga Ministria e Shëndetësise: Emergjencat, Mjeksi Familjare, Ambulanta dhe Spitalet Shtetërore.

Shëndetësia Publike


EMERGJENCA - Prishtinë

24/7

Shëndetësia Publike

EMERGJENCA


Kosovë / Prishtinë


+38138500600

Hape
Spitali I Përgjithshëm - Prizren

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Prizren


+381 29222222

Hape
Urgjenca 194

24/7

Shëndetësia Publike

EMERGJENCA


Kosovë / Prishtinë


038 542 404

Hape
Spitali I Përgjithshëm - Mitrovicë

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Mitrovicë


+38643997788

Hape
Spitali i Përgjithshëm - Ferizaj

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Ferizaj


044 171 742

Hape
Spitali "Shekh Zayed" Vushtrri

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Vushtrri (Vuçitërnë)


+381 (0)28 572111

+38128 572110

Hape
Spitali I Përgjithshëm - Pejë

07:00 - 05:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Pejë


049930421

Hape
Spitali I Përgjithshëm - Gjilan

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Gjilan


0280 321 111

Hape
QMF-1

07:00 - 20:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038 234722

Hape
QMF-2

07:00 - 20:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038 251180

Hape
Kujdestaria (Qendër)

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038220841

Hape
QMF-3

07:00 - 20:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038234722

Hape
QMF - Ferizaj

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Ferizaj


0290 320 053

Hape
QMF-6

07:00 - 20:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038553844

Hape
Spitali I Përgjithshëm - Gjakovë

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Gjakovë


+381390320021

Hape
Q Sh M - Gjilanë

07:00 - 15:00

Shëndetësia Publike

QKUK Qendra Klinike Universitare e Kosovës


Kosovë / Gjilan


+38128323801

Hape
QMF-10

07:00 - 20:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038516036

Hape
QMF- 11

07:00 - 15:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Prishtinë


0800 99 99 9

Hape
Radio