Spitali - Pejë

Spitali i përgjithshëm Pejë


Spitali - Pejë
Biznesi nuk ka regjistruar ndonjë departamentMisioni Ofrimi i shërimeve shëndetësore te nivelit dytësor në përputhje me standardet më të larta të OBSH-së për popullatën e komunave Pejë, Istog, Klinë, Deqan, Junik dhe popullatën tjetër të referuar në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë përmes:   Ngritjës së nivelit menxherial të Spitalit, Shfrytëzimit sa më racional të infrastukturës, Ofrimit të kujdesit shëndetësor modern dhe kosto-efektiv, Ngritjës së nivelit profesional të kuadrit ekzistues dhe plotësimit me kuadër deficitar, Avansimit të punës ekipore, Vazhdimin dhe thellimin e bashkëpunimit  formal- insititucional, sa më të afërt, me  shërbimn primar shëndetësor me qëllim të vazhdimit implementimit por edhe te krijimit të protokoleve të tjera të përbashkëta për udhëzimin dhe trajtimin e pacientëve e krejtë kjo me qëllim të aplikimit të një sistemi të integruar shëndetësor.   Vizioni: Spiitali i Përgjithshëm në Pejë  synon të jetë Qendër Shëndetësore Spitalore referente me shërbime ekselente  për  popullaten e Rrafshit të Dukagjinit e hapur edhe për banorët e  brezit kufitar të Malit te Zi dhe Komunave veriore të Shqipërisë. Duke siguruar një sistemi të organizuar të bazuar në parimet dhe vlerat e mëposhtme. 1.Barazia në qasje në shërbimet shendetsor. 2.Jodiskriminimi dhe gjithpërfshirja-standarde te barabarta. 3.Cilësia-aplikimi i standardeve ndërkombëtare si në organizimDita
Orari
E hënë
07:00 - 17:00
E martë
07:00 - 17:00
E mërkurë
07:00 - 17:00
E enjëte
07:00 - 17:00
E premte
07:00 - 17:00
E shtunë
07:00 - 17:00

Biznesi:
Spitali - Pejë

Adressa:
Rr. Nëna Tereza, Pejë, Kosovë 30000

Shteti / Qyteti / Qytetëza :
Kosovë → Pejë → Qendër

Ueb faqja e internetit:
www.spitalipeje.com

Voto biznesin