Në këtë rubrikë do ti gjeni të gjitha Spitalet Private.

Spitale Private


Poliklinika AKUSTIKA

11:00 - 19:00

Spitale Private

Poliklinikë


Kosovë / Prishtinë


049616030

Hape
Spitali Gjerman

08:00 - 19:00

Spitale Private

Klinika


Kosovë / Prishtinë


045813130

Hape
Poliklinika "SHOSHI"

08:00 - 20:00

Spitale Private

Poliklinikë


Kosovë / Prishtinë


+383 38 541 014

Hape
CT SCANNER

09:00 - 19:00

Spitale Private

Poliklinikë


Kosovë / Prishtinë


044383838

Hape
Labirinti

10:00 - 17:00

Spitale Private

Klinika


Kosovë / Prishtinë


038230104

Hape
Medical Center

09:00 - 20:00

Spitale Private

Spitale Private


Kosovë / Prishtinë


+383 38 603 928

Hape
Poliklinika "SHOSHI"

08:00 - 20:00

Spitale Private

Poliklinikë


Kosovë / Prishtinë


+383 38 541 014

Hape
ONDO-Medical

10:00 - 18:00

Spitale Private

Poliklinikë


Kosovë / Prishtinë


+38346909000

Hape
Human Care

08:00 - 20:00

Spitale Private

Poliklinikë


Kosovë / Prishtinë


038244414

Hape
Qendra QSHHZH

09:00 - 20:00

Spitale Private

Poliklinikë


Kosovë / Prishtinë


045227113

Hape
My Clinic

07:30 - 19:30

Spitale Private

Poliklinikë


Kosovë / Fushë Kosovë


+38349156888

Hape
Spitali Otrila

24/7

Spitale Private

Spitale Private


Kosovë / Prishtinë


+383 44 656 363

Hape
Radio