Spitali - Prizren

Spitali I Përgjithshëm - Prizren


Spitali - Prizren
Biznesi nuk ka regjistruar ndonjë departamentSpitali Rajonal është i vetmi Spital i përgjithshëm i nivelit sekondar në Prizren dhe është i vendosur ne pjesën jugore të qytetit , në rrugën Shehë Emini , pa numër.Filloi punën në vitin 1930 dhe ka një traditë të pandërprerë deri me tani.Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtretër me 759 punëtor dhe i shërben një popullate me një numër të përafërt prej 500.000 banorëve që i mbulon gjashtë komunat: Dragash, Rahovec, Malishev, Suharek, Mamushë dhe Prizren.Spitali përbëhet prej 5 departamenteve mjekësore dhe një jomjekësorë të cilët ne veh’te kanë 26 reparte dhe shërbime të ndryshme mjekësore. Kompleksi spitalor përbëhet prej 7 objekteve spitalore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 22.000 m² ku janë të vendosur repartet dhe shërbimet mjekësore dhe prej 2 objekteve përcjellëse në një sipërfaqe prej 1.200 m² ku janë të vendosura shërbimet përcjellëse/lavatorja dhe ngrohtorja.
Ky biznes nuk ka regjistruar pamje 360°
Dita
Orari
E hënë
07:00 - 17:00
E martë
07:00 - 17:00
E mërkurë
07:00 - 17:00
E enjëte
07:00 - 17:00
E premte
07:00 - 17:00
E shtunë
07:00 - 17:00

Biznesi:
Spitali - Prizren

Adressa:
Rr. Xhevat Berisha PN Prizren

Shteti / Qyteti / Qytetëza :
Kosovë → Prizren → Qendër

Ueb faqja e internetit:
https://shskuk.rks-gov.net/Hospitals/Hospital/spPrizren

Voto biznesin