Kirurgjia Torakale Ortopedisë Me Traumatologji Kirurgji Vaskulare Kirurgjia e Fëmijëve Kirurgjia Plastike Kardiologjisë Alergiologjisë Me Imunologji Neonatologjisë Psikiatrisë Biokimisë Mjekësore Otorinolaringology (ENT) Onkologjisë Mjekësore Pediatrisë Sëmundjeve Ngjitëse (Infektive) Nefrologjisë Anestezionit Gjinekologjike Obstetrike Oftalmologjisë - Syve Endokrinologjisë Fiziatrisë Me Rehabilitim Fizikal Dermatovenerologjia Gastroenterologjisë Hematologjia Neurokirurgjisë Pulmologjisë Neurologjisë Reumatologjisë Radiologjisë Urologjisë Laparaskopi Kirurgjia EsofagoGastrike - A Kirurgjia e Parietit dhe Endokrine C

QKUK Qendra Klinike Universitare e Kosovës


Q Sh M - Gjilanë

07:00 - 15:00

Shëndetësia Publike

QKUK Qendra Klinike Universitare e Kosovës


Kosovë / Gjilan


+383 28 323 801

Hape
Radio