QKMF në Prishtinë është Institucion publik i cili qëllim kryesor ka promovimin, ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të popullatës.

Mjekësia Familjare - Ambulanta


QKMF - Lipjan

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Lipjan


038 582 604

Hape
QMF-1

07:00 - 20:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038 234722

Hape
QMF-2

07:00 - 20:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038 251180

Hape
QMF- Ferizaj

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Ferizaj


0290 320 053

Hape
QMF-3

07:00 - 20:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038234722

Hape
Kujdestaria (Qendër)

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038220841

Hape
QMF-6

07:00 - 20:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038553844

Hape
QMF-10

07:00 - 20:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038516036

Hape
Radio