Në këtë rubrikë do ti gjeni të gjitha klinikat veterinare dhe furnizuesit me ushqime dhe aksesore për kafshë të shoqërimit.

Veterinari


Fauna Jonë Clinic

09:00 - 18:00

Veterinari

Klinikë Veterinarie


Kosovë / Prishtinë


+383 49 360038

Hape
Monuni Prishtinë

08:00 - 19:00

Veterinari

Medikamente dhe Ushqim për Kafshë


Kosovë / Prishtinë


+383 45 211 087

Hape
Monuni Gjilan

08:00 - 19:00

Veterinari

Medikamente dhe Ushqim për Kafshë


Kosovë / Gjilan


+383 0280329981

Hape
Radio