Në këtë rubrikë mund të regjistrohen të gjitha Institucionet që kanë lidhje direkt apo indirekt me shëndetësinë, siq janë: Organizata, Shoqata, Sindikata të ndryshme shëndetësore.

Institucione


Oda e Farmacistëve të Kosovës

08:30 - 16:00

Institucione

Oda E Profesionistëve


Kosovë / Prishtinë


038 200 24 307

Hape
Parku i Blinajës

09:00 - 19:00

Institucione

Mbrojtja e Mjedisit Hapësinor dhe Parqet


Kosovë / Lipjan


0280 320 190

0280 321 111

Hape
Fakulteti i Mjekësisë

07:00 - 19:00

Institucione

Institucione Shtetërore


Kosovë / Prishtinë


+38138 512 221

Hape
Oda e Stomatologëve të Kosovës

08:30 - 11:30

Institucione

Oda E Profesionistëve


Kosovë / Prishtinë


+386 49 872 300

Hape
Kujdesi ndaj Kafshëve

09:00 - 17:00

Institucione

Organizata dhe Shoqata për Mbrojtjen e Kafshëve


Kosovë / Prishtinë


+38149431315

Hape
Oda e Mjekëve të Kosovës

08:30 - 11:30

Institucione

Oda E Profesionistëve


Kosovë / Prishtinë


038213872

+383 49 872 300

Hape
Shoqata e Nefrologëve të Kosovës

09:00 - 17:00

Institucione

NGO shëndetësore


Kosovë / Prishtinë


038 500 600 3529

Hape
Ministria e Shëndetësisë

08:00 - 16:00

Institucione

Institucione Shtetërore


Kosovë / Prishtinë


+383 38 200 24 131

Hape
Instituti Kombëtarë IKSHPK

08:00 - 16:00

Institucione

Institucione Shtetërore


Kosovë / Prishtinë


+381 38 551 431

Hape
Parku i Gërmise

08:00 - 18:00

Institucione

Mbrojtja e Mjedisit Hapësinor dhe Parqet


Kosovë / Prishtinë


+386 49 736 173

0280 321 111

Hape
Biologjia Detarit

08:00 - 10:00

Institucione

Mbrojtja e Mjedisit Hapësinor dhe Parqet


Kosovë / Prishtinë


045813130

Hape
Kolegji i Kirurgëve Të Kosovë

08:00 - 15:00

Institucione

NGO shëndetësore


Kosovë / Prishtinë


044110095

Hape
Shëndetësia

09:00 - 19:00

Institucione

NGO shëndetësore


Kosovë / Prishtinë


+38345813130

Hape
WHO

08:00 - 17:00

Institucione

NGO shëndetësore


Kosovë / Prishtinë


044122312

Hape
Lidhja e Bletarëve të Kosovës

08:00 - 16:00

Institucione

Organizata dhe Shoqata për Mbrojtjen e Kafshëve


Kosovë / Prishtinë


044312682

Hape
Radio