Spitali - Gjakovë

Spitali I Përgjithshëm - Gjakovë


Spitali - Gjakovë
Biznesi nuk ka regjistruar ndonjë departamentMjekësia institucionale në Gjakovë filloi menjëherë pas Luftës së dytë Botërore, respektivisht në vitet 1945-46. Puna filloi në një Ordinancë të improvizuar në shtëpi private, me një mjek të praktikës së përgjithshme të ardhur nga jashtë. Shërimi hospitalor gjithashtu filloi në këto vite. Me kalimin e viteve, fillojnë të ndërtohen objekte të reja, të blehen paisje të reja si dhe kompletimi me kuadro – mjekë specialistë të lëmive të ndryshme. Me hapjen e fakultetit të mjekësisë në kuadër të Universitetit të Prishtinës, mjekësia e qytetit të Gjakovës filloi të kompletohet me mjekë dhe më pas me hapjen e shkallës së tretë edhe me specialistë nga ky fakultet. Promovimi i Spitalit Rajonal si model i një qendre referente rajonale me menaxhment, shërbime shëndetësore kualitative dhe multidisiplinare, me kapacitete të mjaftueshme njerëzore, profesionale dhe teknologji të avansuar mjekësore, e aftë të përmbushë nevojat dhe kërkesat e pacientëve sipas standarteve dhe përvojave europiane. MISIONI Ndërtimi dhe fuqizimi i kapaciteteve menaxhuese, profesionale dhe teknologjisë mjekësore për shërbime shëndetësore kualitative dhe me llojlloshmëri duke integruar konceptin e qasjes multidisiplinare dhe konziljare me profilizimin dhe fokusimin e shërbimeve shëndetësore me qëllim të rrumbullaksimit të procesit të trajtimit të pacinetëve me një kualitet të lartë nga diagnostifikimi, trajtimi dhe rehabilitimit i pacientit. OBJEKTIVAT Objektivi 1: Fillim i shëndetshëm i jetës Objektivi 2: Përmirësimi i shëndetit të të rinjve Objektivi 3: Përmirësimi i statusit të shëndetit mendor Objektivi 4: Status i përmirësuar i shëndetësisë – Morbiditet dhe mortalitet më të ulët Objektivi 5: Ngritja e potencialit profesional njerëzor Objektivi 6: Përmirësimi i efikasitetit dhe llogaridhënies së sistemit shëndetësor qeveritar
Ky biznes nuk ka regjistruar pamje 360°
Dita
Orari
E hënë
07:00 - 17:00
E martë
07:00 - 17:00
E mërkurë
07:00 - 17:00
E enjëte
07:00 - 17:00
E premte
07:00 - 17:00
E shtunë
07:00 - 17:00

Biznesi:
Spitali - Gjakovë

Adressa:
Rr. Dëshmorët e Lirisë pn 50000

Shteti / Qyteti / Qytetëza :
Kosovë → Gjakovë → Qendër

Ueb faqja e internetit:
https://shskuk.rks-gov.net/Hospitals/Hospital/spGjakove

Voto biznesin