Spitali - Mitrovicë

Spitali i përgjithshëm Mitrovicë


Spitali - Mitrovicë
Biznesi nuk ka regjistruar ndonjë departamentSpitali i Përgjithshëm “”Dr.Sami Haxhibeqiri””-Mitrovicë ka filluar punën në vitin 1950 dhe fillimisht ka qenë i njohur si Spitali i Përgjithshëm –Mitrovicë Themeluesi i Spitalit të Përgjithshëm –Mitrovicë është Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Emri i institucionit shëndetësor është:Spitali i Përgjithshëm “Dr.Sami Haxhibeqiri”-Mitrovicë Mbeshtetur në Ligjin për shendetsi të Republikes të Kosovës (Ligji Nr.04/L-125) nenit 17,alinea 3,pika 3.1 Spitali i Përgjithshëm –Mitrovicë ka statusin e Spitalit të Përgjithshëm si institucion publik për nivelin dytësor të kujdesit shëndetësor. Mbështetur në Statutin e Shërbimit Spitalor dhe Klinik Univerzitar të Kosovës /miratuar me vendimin Nr.05/148 te 11.09.2013/neni 6, alinea 1,pika 1.7. Spitali i Përgjithshëm –Mitrovicë është pjesë përbërëse dhe Njësi Organizative e SHSKUK-Prishtinë.
Ky biznes nuk ka regjistruar pamje 360°
Dita
Orari
E hënë
07:00 - 17:00
E martë
07:00 - 17:00
E mërkurë
07:00 - 17:00
E enjëte
07:00 - 17:00
E premte
07:00 - 17:00
E shtunë
07:00 - 17:00

Biznesi:
Spitali - Mitrovicë

Adressa:
Lagja e Bajrit, Mitrovice

Shteti / Qyteti / Qytetëza :
Kosovë → Mitrovicë → Qendër

Ueb faqja e internetit:
https://shskuk.rks-gov.net/Hospitals/Hospital/spMitrovice

Voto biznesin