Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Spitali - Prizren

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Prizren


+383 29 222 222

Hape
Spitali - Mitrovicë

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Mitrovicë


+38343997788

Hape
Spitali - Ferizaj

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Ferizaj


+383 44 171 742

Hape
Spitali "Shekh Zayed" Vushtrri

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Vushtrri (Vuçitërnë)


+381 (0)28 572111

+38128 572110

Hape
Spitali I Përgjithshëm - Gjilan

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Gjilan


0280 321 111

Hape
Spitali - Pejë

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Pejë


+383 49 930421

Hape
Spitali - Gjakovë

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Gjakovë


+383 39 320021

Hape
QMF- 11

07:00 - 15:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Prishtinë


0800 99 99 9

Hape
Radio