Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Spitali I Përgjithshëm - Prizren

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Prizren


+381 29222222

Hape
Spitali I Përgjithshëm - Mitrovicë

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Mitrovicë


+38643997788

Hape
Spitali i Përgjithshëm - Ferizaj

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Ferizaj


044 171 742

Hape
Spitali "Shekh Zayed" Vushtrri

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Vushtrri (Vuçitërnë)


+381 (0)28 572111

+38128 572110

Hape
Spitali I Përgjithshëm - Pejë

07:00 - 05:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Pejë


049930421

Hape
Spitali I Përgjithshëm - Gjilan

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Gjilan


0280 321 111

Hape
Spitali I Përgjithshëm - Gjakovë

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Gjakovë


+381390320021

Hape
QMF- 11

07:00 - 15:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Prishtinë


0800 99 99 9

Hape
Radio