Në këtë kategori mund t'i gjeni të gjitha Spitalet - Shtetërore dhe Private.

Spitale Private


Medical Center

09:00 - 20:00

Spitale Private

Spitale Private


Kosovë / Prishtinë


+383 38 603 928

Hape
Spitali Otrila

07:00 - 19:00

Spitale Private

Spitale Private


Kosovë / Prishtinë


+383 44 656 363

Hape
Radio