blog-image

MENAXHIMI I PACIENTËVE NË DIALIZË NË PANDEMINË COVID 19

2020-03-13 15:02:13
@AsklepiMed

MENAXHIMI I PACIENTËVE NË DIALIZË NË PANDEMINË COVID 19 Infeksioni COVID-19 paraqet sfidë të veçantë për pacientët në dializë, në veçanti, në hemodializë. Pacientët uremikë janë veçanërisht të prekshëm nga infeksionet dhe mund të shfaqin ndryshime më të mëdha në simptomat klinike dhe infektivitetin. Në qendrën HD rritet ndjeshëm rreziku i transmetimit të infeksionit, përfshirë personelin mjekësor dhe punonjësit e institucioneve, vetë pacientët dhe anëtarët e familjes dhe të gjithë të tjerët. Shoqata Kineze e Nefrologjisë dhe Shoqata e Nefrologeve të Tajvanit kohët e fundit kanë përpiluar udhëzime për njësitë e dializës gjatë shpërthimit të COVID-19. Një përmbledhje e këtyre udhëzimeve është dhënë më poshtë: 1. Ekipi punues i përbërë nga mjekët e dializës, stafi infermierorë dhe teknikët e aparateve duhet të marrin trajnime për njohuri të azhurnuara klinike të epidemisë COVID-19, njoftimin e infeksionit në rrezik, mjetet e parandalimit të epidemisë dhe udhëzimet nga qeveria, shoqëria akademike dhe autoriteti spitalor. Lista e personelit duhet të regjistrohet dhe të mbahet nga spitalet e dializës. 2. Informatat mbi udhëtimin, profesionin, kontaktet dhe historinë e grupeve të secilit staf mjekësor, pacientit në dializë, anëtarët e familjes së tyre, banorët e të njëjtit institucion dhe kolegët në punë duhet të mblidhen dhe azhurnohen rregullisht. 3. Rekomandimet e fundit për kujdesin dhe informacionet mbi epideminë duhet të azhurnohen dhe t'i dorëzohen të gjithë personelit të kujdesit mjekësor, sipas nevojës. Trajnimi mund të bëhet nga kolegët ose kolegë-kolegë përmes në internetit 4. Aktivitetet në grup, përfshirë vizitat e përbashkëta, studimet në grup dhe diskutimet e çështjeve duhet të minimizohen. 5. Rekomandohet që stafi të hanë ushqim në kohë të ndryshme për të mos ngrënë së bashku. Syzet, maska dhe kapelat duhet të hiqen para ngrënies, dhe duart të lahen me ujë të rrjedhshëm. Biseda gjatë ngrënies duhet të minimizohet për të zvogëluar përhapjen e spërklave. 6. Personeli duhet të vetë-monitorojë simptomat e tyre dhe të informojë drejtuesin e ekipit në rast se ata ose anëtarët e familjes së tyre zhvillojnë simptome që sugjerojnë infeksionin COVID-19. 7. Kontrollimi i hyrjes, identifikimi dhe shmangia e personave në rrezik të infeksionit, matja e temperaturës së trupit, larja e duarve, veshja e maskave të duhura (kirurgjikale ose N95) gjatë gjithë procesit, dezinfektimi i makinerisë, pastërtia e mjedisit, kondicionimi i mirë i ajrit dhe kushtet e ventilimit, duhet të krijohen. 8. Pacientëve dhe personave shoqërues duhet t'u jepet sterilizues pë duar ndërsa hyjnë në dhomën e dializës. Pacientët duhet të mbajnë maska mjekësore dhe të shmangin ushqimin gjatë dializës. Ato mund të sjellin ushqime të përshtatshme si karamele për të parandaluar hipoglikeminë. 9. Pacientët me infeksion të dyshuar ose të konfirmuar COVID-19 duhet të pranohen në repartin e izolimit në spitale të specifikuara. Nëse kapaciteti i objektit të izolimit është i mbingarkuar, "Modeli i Kujdesit për Dializën Fikse" si më poshtë rekomandohet për pacientët me dializë përgjatë periudhën 14-ditore të karantinës për kontakt të mundshëm me COVID-19. 10. Vendi i trajtimit të dializës: pacientët duhet të vazhdojnë hemodializën në qendrën e vet të të hemodializës dhe të mos ndryshojnë nga një qendër tjetër. 11. Zhvendosja e dializës dhe personelit: Mos ndryshoni ndërrimet e dializës dhe stafin e kujdestarisë për të shmangur kontaminimin dhe infeksionin e kryqëzuar. Minimizoni kontaktet përkatëse. 12. Pacientët të cilët kanë nevojë për qasje vaskulare duhet të kontrollohen për koronavirusin e ri para intervenimit. Intervenimet në pacientë me infeksion koronavirus të konfirmuar ose të dyshuar të ri duhet të kryhen në një dhomë të caktuar me mbrojtje të nevojshme për stafin mjekësor. 13. Transporti: Transporti publik nuk duhet të përdoret. Pacientët duhet të rregullojnë transportin personal dhe të marrin rrugë fikse të transportit. Personeli i transportit dhe përcjelljet duhet të mbajnë maska kirurgjike ose N95 përgjatë tërë kohës. 14. Të gjithë pacientët që kanë ethe duhet të kontrollohen për infeksion koronavirusi të ri, dhe duhet të ju bëhet dializa në ndërrimin e fundit të ditës deri sa të mos përjashtohet infeksioni. 15. Rruga për të hyrë në spital dhe njësinë e dializës: Marrja dhe përcjellja nuk duhet të bëhet e përbashkët me pacientët e tjerë me dializë. Hyrja dhe dalja me pacientë të tjerë në të njëjtën kohë duhet të shmanget. Rruga, mënyra dhe koha e transportit të personelit të dializës duhet të jenë të rregulluara paraprakisht. 16. Masat paraprake në njësinë e dializës: Pacientët nuk duhet të jenë në afërsi; zonat e trajtimit dhe pritjes duhet të kenë ajër të kondicionuar dhe ventilim të mirë për të hequr grimcat pikatore nga ajri. 17. Personeli i përcaktuar për kujdesje: I gjithë personeli i përfshirë në kujdesin e drejtpërdrejtë të pacientit duhet të ndërmarrë mbrojtje të plotë, duke përfshirë veshje izoluese të papërshkueshme nga uji, kapele flokësh, syze, doreza dhe maska mjekësore (shkalla e maskës kirurgjikale ose më lart). Higjiena e duarve duhet të zbatohet në mënyrë rigoroze. 18. Aparati I dializës: Pajisjet që mund të vijnë në kontakt me pacientët ose me një material të kontaminuar potencialisht duhet të dezinfektohen sipas protokoleve standarde. 19. Nëse identifikohet një rast i ri i konfirmuar ose shumë i dyshuar i infeksionit me koronavirus të ri në qendrat e dializës, dezinfektimi duhet të bëhet menjëherë. Zonat në kontakt të ngushtë me këta pacientë nuk duhet të përdoren për pacientët e tjerë derisa të pastrohen. 20. Mbetjet mjekësore nga pacientët e konfirmuar ose të dyshuar me infeksion koronavirus të ri duhet të konsiderohen si mbetje mjekësore infektive dhe të hidhen në përputhje me rrethanat. Strategjitë operative për anëtarët e familjes dhe kujdestarët 1. Të gjithë anëtarët e familjes që jetojnë me pacientë me dializë duhet të ndjekin të gjitha masat paraprake dhe rregulloret e dhëna pacientëve për të parandaluar person-në-person dhe brenda transmetimit familjar të COVID-19, të cilat përfshijnë matjen e temperaturës së trupit, higjenën e mirë personale, larjen e duarve dhe raportimin e shpejtë. të njerëzve potencialisht të sëmurë. 2. Pacientët me dializë, të cilët kanë një anëtar të familjes ose kujdestar që i nënshtrohet "karantinës bazike", mund të kenë dializë si zakonisht në përputhje me periudhën 14-ditore. 3. Pasi anëtarët e familjes ose kujdestari i pacientëve me dializë janë kthyer në një rast të konfirmuar, identiteti i pacientit duhet të bëhet “upgrade” dmth të shënohet dhe trajtohet në përputhje me kushtet e lartpërmendura. COVID-19 në pacientët me sëmundje të veshkave Gratë shtatzëna, të porsalindurit, të moshuarit, dhe pacientët me sëmundje të tilla si diabeti mellitus, hipertensioni, sëmundje kardiovaskulare janë të ndjeshëm ndaj infeksionit COVID-19 dhe ka të ngjarë të kenë një sëmundje më të rëndë që shpesh kërkon kujdes në njësi të Mjekimit Intenziv. Ndikimi i COVID-19 në Pamjaftueshmëri Kronike të Veshkëve nuk është raportuar. Infeksioni COVID-19 paraqet një kërcënim të veçantë për pacientët me dializë. Ekzistojnë 7184 pacientë me hemodializë (HD) në 61 qendra trajtimi në qytetin Ëuhan. Në një qendër të vetme HD në Spitalin Renmin, Universiteti Ëuhan, 37 HD nga 230 pacientë HD dhe 4 nga 33 anëtarë të stafit zhvilluan infeksion COVID-19 midis 14 janarit dhe 17 shkurtit 202030. Një total prej 7 pacientësh në HD vdiqën, nga të cilët 6 kishin infeksion COVID-19. Pacientët HD me COVID-19 kishin më pak limfopeni, nivele më të ulta në serum të citokineve inflamatore dhe sëmundje klinike më të butë se pacientët e tjerë me infeksion COVID-19. Si përmbledhje, COVID-19, një sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, është aktualisht kërcënimi me I madh për njerëzimin, në përmasa globale, është një pandemi. Përfshirja e veshkave duket se është e shpeshtë në këtë infeksion dhe IRA është një parashikues I pavarur i vdekshmërisë. Ndikimi i këtij infeksioni tek ata me IRK nuk është studiuar, dhe menaxhimi pacientëve në dializë për të cilët dyshohet se kanë qenë në kontakt me COVID-19 duhet të kryhet sipas protokoleve të rrepta për të minimizuar rrezikun për pacientët e tjerë dhe kujdesin shëndetësor për personelin që kujdeset për këta pacientë. Linku: https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.03.001 E adaptoi: Vjollca Godanci - Kelmendi, MD Specialiste e Mjekësisë Interne - Nefrologe

Autor: Dr. Vjollca Godanci Kelmendi (adaptim)Radio