blog-image

SHTATORI ËSHTË MUAJI I VETËDIJËSIMIT DHE PARANDALIMIT

2019-10-22 05:29:06
@Shëndetësia

A e dini se vjeshta është një çështje serioze që prek 1 në 4 amerikanë të moshës 65 vjeç + çdo vit? Vjeshta është shkaku kryesor i dëmtimeve fatale dhe jo-fatale në mesin e popullatës më të vjetër të vendit tonë dhe mund të gjenerojë kosto të mëdha personale si dhe financiare. Edhe pse shumë besojnë se vjeshta është e pashmangshme ndërsa plakeni, ato në të vërtetë nuk janë pjesë normale e procesit të plakjes. Vjeshta mund të parandalohet përmes: Rregullimi i stilit te jetesës. Ushtrime të forcës dhe ekuilibrit. Menaxhimi i ilaçeve. Kontrollet e rregullta të vizionit. "Vjeshta në të vërtetë NUK është një pjesë normale e procesit të plakjes. Ajo mund të parandalohet ”. Qëllimi i temes është për të përhapë vetëdijen për parandalimin e vjeshtes dhe të ndihmojë moshën mbimesatare të kuptojnë se si ata ndërmarrin hapa për të shmangur ndryshimet. Vjeshta është një ndër stinët e cila i zë të pa prekatitur moshat të cilat jan duke përjetuar fillimin e moshës mbimesatare, nga një moshë rinore e cila përballon ndryshimin, në një moshe e cila është pak e rëndë për ti përballuar ndyshimet fiziologjike dhe si pasojë shfaqen dukshëm dhimbje të reja të cilat e befasojnë individin.Radio