blog-image

Ndërgjegjësimi mbi proceset e riciklimit

2019-10-23 06:26:50
@Shëndetësia

Riciklimi, rikuperimi dhe ripërpunimi i mbetjeve për përdorim në produkte të reja. 

Fazat themelore të riciklimit janë grumbullimi i materialeve të mbeturinave, përpunimi i tyre ose prodhimi në produkte të reja, dhe blerja e atyre produkteve, të cilat pastaj mund të riciklohen vetë. 

Materialet tipike që riciklohen përfshijnë skrap hekuri dhe çeliku, kanaçe alumini, shishe qelqi, letër, druri dhe plastikë. 

Materialet e ripërdorura në riciklimin shërbejnë si zëvendësues të lëndëve të para të marra nga burime natyrore gjithnjë e më të pakta si nafta, gazi natyror, qymyri, xehet minerale dhe pemët. 

Riciklimi mund të ndihmojë në zvogëlimin e sasive të mbetjeve të ngurta të depozituara në deponi, të cilat janë bërë gjithnjë e më të kushtueshme. 

Riciklimi gjithashtu zvogëlon ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës që vjen nga depozitimi i mbeturinave.
Radio