Në këtë kategori mund të regjistrohen të gjitha shoqatat dhe organizatat që kujdesen për mbrojtjen e kafshëve.

Organizata dhe Shoqata për Mbrojtjen e Kafshëve


Kujdesi ndaj Kafshëve

09:00 - 17:00

Institucione

Organizata dhe Shoqata për Mbrojtjen e Kafshëve


Kosovë / Prishtinë


+38149431315

Hape
Lidhja e Bletarëve të Kosovës

08:00 - 16:00

Institucione

Organizata dhe Shoqata për Mbrojtjen e Kafshëve


Kosovë / Prishtinë


044312682

Hape
Radio