Në këtë rubrikë mund të publikohen të gjitha institucionet shtetërore

Institucione Shtetërore


Fakulteti i Mjekësisë

07:00 - 19:00

Institucione

Institucione Shtetërore


Kosovë / Prishtinë


+38138 512 221

Hape
Instituti Kombëtarë IKSHPK

08:00 - 16:00

Institucione

Institucione Shtetërore


Kosovë / Prishtinë


+381 38 551 431

Hape
Ministria e Shëndetësisë

08:00 - 16:00

Institucione

Institucione Shtetërore


Kosovë / Prishtinë


+383 38 200 24 131

Hape
Radio