Instituti Kombëtarë IKSHPK

Inst. Kombëtarë I Shëndetësisë Publike


Instituti Kombëtarë IKSHPK
ShërbimetMirë se vini në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike është Institucioni më i lartë shëndetësor, profesional dhe shkencor i Kosovës, organizon, zhvillon, mbikëqyrë dhe zbaton politikat e shëndetësisë publike në Kosovë. IKSHPK mbulon gjithë territorin e Republikës së Kosovës nëpërmjet degëve të veta – Instituteve të Shëndetësisë Publike (ISHP) të organizuara në këto Qendra rajonale: Pejë, Prizren, Mitrovicë, Gjilan, Gjakovë, Ferizaj. IKSHPK është bazë e Fakultetit të Mjekësisë. Organizon dhe mbikqyrë studimet themelore dhe vlerëson aftësimin shkencor dhe profesional të kandidatëve nga lëmia e shëndetësisë publike. Është Institucion Shëndetësor që planifikon, programon dhe vlerson politikat shëndetësore, përgatit dhe zbatonë strategjinë e shëndetit publik (Masat higjieniko – sanitare, masat profilaktiko – kunder epidemike, socialo mjekësore, promovimin e shëndetit, edukimin dhe arsimimin shëndetësor, kontrollën e kualitetit të ujit dhe ushqimit, PZI (programi i zgjëruar i imunizimit), politikën dhe ekonomiken shëndetësore, informimin shëndetësorë) në mbarë territorin e Kosovës. Instituti zhvillon punën hulumtuese-shkencore dhe organizon përkryerjen profesionale të punëtorëve shëndetësor. Prof. Dr. Naser Ramadani, MD., PhD., MPHE., CMIS., CIEH. Drejtor Ekzekutiv Prof. Dr. Selvete Hoxha Krasniqi Zv. Drejtor Prof. Dr. Assoc.Tahire Maloku Gjergji Prof.Ass. Dr. Ilir Begolli Prof. Dr Ass. Isme Humolli Ass. Dr Xhevat Jakupi Prof. Dr. Ass Merita Berisha Ass.Dr. Drita Zogaj Ass. Dr. Sanije Hoxha – Gashi Mr. sci. Azem Geci. Ecc. Dipl., Drejtor Administrativ Remzije Zhushi, jurist i dipl. Avdyl Lokaj, ecc.dipl. https://niph-rks.org/ Adresa: Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës Rr. Nëna Tereze p.n., Rrethi i Spitalit 10.000, Prishtinë Republika e Kosovës Emaili: ikshpk@rks-gov.net Telefoni: +381 38 551 431
Ky biznes nuk ka regjistruar pamje 360°
Dita
Orari
E hënë
08:00 - 16:00
E martë
08:00 - 16:00
E mërkurë
08:00 - 16:00
E enjëte
08:00 - 16:00
E premte
08:00 - 16:00

Biznesi:
Instituti Kombëtarë IKSHPK

Adressa:
Rr. Nëna Tereze p.n.

Shteti / Qyteti / Qytetëza :
Kosovë → Prishtinë → Te Rrethi i Spitalit

Ueb faqja e internetit:
https://niph-rks.org/

Voto biznesin