Fakulteti i Mjekësisë

U. P. Hasan Prishtina - Fakulteti i Mjek


Fakulteti i Mjekësisë
ShërbimetUniversiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: 1.1. Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; 1.2. Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës; 1.3. Të ndihmojë në procesin e promovimit të demokracisë qytetare; 1.4. Të synojë të krijojë dhe mbështesë standardet më të larta në fushën e mësimdhënies dhe mësim nxënies, kërkimeve shkencore dhe krijimtarisë artistike; 1.5. Të shfrytëzojë burimet e veta në mënyrë sa më efikase; 1.6. Të bashkëpunojë maksimalisht dhe të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet e arsimit të lartë në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar; 1.7. T’i përshtatet standardeve evropiane; 1.8. Të integrohet plotësisht në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë, në Zonën Evropiane të Kërkimeve Shkencore si dhe të ndërmarrë hapat adekuat reformues të nevojshëm për arritjen e këtij misioni.
Ky biznes nuk ka regjistruar pamje 360°
Dita
Orari
E hënë
07:00 - 19:00
E martë
07:00 - 19:00
E mërkurë
07:00 - 19:00
E enjëte
07:00 - 19:00
E premte
07:00 - 19:00

Biznesi:
Fakulteti i Mjekësisë

Adressa:
Rr. Bulevardi i Dëshmorëve p.n.

Shteti / Qyteti / Qytetëza :
Kosovë → Prishtinë → Te Rrethi i Flamurit

Ueb faqja e internetit:
https://mjekesia.uni-pr.edu/Ballina.aspx

Voto biznesin