Oda E Profesionistëve


Oda e Farmacistëve të Kosovës

08:30 - 11:00

Institucione

Oda E Profesionistëve


Kosovë / Prishtinë


038 200 24 307

Hape
Oda e Stomatologëve të Kosovës

08:30 - 11:30

Institucione

Oda E Profesionistëve


Kosovë / Prishtinë


+386 49 872 300

Hape
Oda e Mjekve të Kosovës

08:30 - 11:30

Institucione

Oda E Profesionistëve


Kosovë / Prishtinë


038213872

+383 49 872 300

Hape
Radio