Oda e Farmacistëve të Kosovës

Oda e Farmacistëve të Kosovës


Oda e Farmacistëve të Kosovës
Biznesi nuk ka regjistruar ndonjë departamentMisioni Odat Farmaceutike e Kosovës është organizatë e pavarura e cila mbronë dhe prezantonë interesat profesionale të anëtarëve të saj, siguronë standardet e larta të kodit të etikës dhe deontologjisë mjekësore, promovonë dhe mbronë veprimtarinë e profesionistëve shëndetësorë në institucionet shëndetësore publike dhe private, siguronë edukimin e vazhdueshëm profesional me qëllim të ofrimit sa më cilësor të shërbimeve shëndetësore dhe shërbimeve tjera që kanë të bëjnë me kujdesin shëndetësor
Ky biznes nuk ka regjistruar pamje 360°
Dita
Orari
E hënë
08:30 - 11:00
E martë
08:30 - 11:00
E mërkurë
08:30 - 11:00
E enjëte
08:30 - 11:00
E premte
08:30 - 11:00

Biznesi:
Oda e Farmacistëve të Kosovës

Adressa:
RR. KOSTA NOVAKOVIC KONTEINERI NR. 3, ZYRA NR. 214 PRISHTINË

Shteti / Qyteti / Qytetëza :
Kosovë → Prishtinë → Qendër

Ueb faqja e internetit:
www.ofk-rks.net

Voto biznesin