Oda e Mjekve të Kosovës

Oda e Mjekëve të Kosovës


Oda e Mjekve të Kosovës
Biznesi nuk ka regjistruar ndonjë departamentOda e Mjekëve të Kosovës është organizatë e pavarur profesionale e mjekëve që ushtrojnë veprimtari profesionale mjekësore në Republikën e Kosovës. OMK anëtareve të saj, i siguron standarde te larta të kodit të etikës dhe deontologjisë mjekësore, promovon dhe mbron veprimtarinë e profesionistëve shëndetësor në institucionet shëndetësore publike, private si dhe publiko-private,siguron edukimin e vazhdushëm profesional me qëllim të ngritjes së performancës shëndetsore dhe ofrimit më cilësor tëshërbimeve shëndetsore dhe shërbimeve tjera që kanë të bëjn me kujdesin shëndetësor.
Ky biznes nuk ka regjistruar pamje 360°
Dita
Orari
E hënë
08:30 - 11:30
E martë
08:30 - 11:30
E mërkurë
08:30 - 11:30
E enjëte
08:30 - 11:30
E premte
08:30 - 11:30

Biznesi:
Oda e Mjekve të Kosovës

Adressa:
Rr. Kosta Novakovic Konteineri Nr. 3, zyra Nr. 214 Prishtinë

Shteti / Qyteti / Qytetëza :
Kosovë → Prishtinë → Qendër

Ueb faqja e internetit:
https://omk-rks.org/perfundon-seanca-e-degjimit-publik-ne-kuvend/

Voto biznesin