Në këtë rubrikë mund të regjistrohen të gjitha bizneset që ofrojnë shërbime për komunitetin medicinalë: Pastrim i Objekteve Shëndetësore, Sterilizimi i Pajisjeve Medicinale, Administrate, Kontabilitet, Dizajne për Webfaqe dhe Reklama, Print dhe Shtyp, Sigurime Fizike të Objektit, Sigurime Shëndetesore, Pastrim Kimik, Servisim të Pajisjeve Shëndetësore, Montim të Kamerave dhe Alarmave, Mirëmbajtje për reklamen ndriquese të klinikes. etj.

Shërbime dhe Oferta


SOP Accounting

07:00 - 19:00

Medi-Market

Shërbime dhe Oferta


Kosovë / Prishtinë


049817184

Hape
Radio