SOP Accounting

Kompani e Specializuar në Kontabilitet


SOP Accounting
Biznesi nuk ka regjistruar ndonjë departamentSOP ACCOUNTING ofron klientëve një gamë te gjere shërbimesh të integruara duke ndihmuar klientët e saj të jenë të orientuar dhe të kenë një bazë reale e të shëndoshë për marrjen e vendimeve strategjike ne biznesin e tyre. Ne ofrojm këshilla për ndërtimin e një biznesi, bashkohorë, të sigurt, në mënyrë qe te ulin rrezikun e biznesit gjate vendimeve strategjike afatgjata financiare. Ne u ndihmojmë klientëve tanë të jenë konkurrues në treg, të shtojnë vlerën e tyre konkurruese. Ne mudesojm te jemi shtyllë të biznesit tuaj për të shtuar forcën, transparencën dhe kontrollin në ndërmarrjen tuaj ne departamentin e financave Ne ofrojn zgjidhje të tërësishme për tërë ciklin kontabël, nga diazjnimi i sistemit të kontabilitetit, regjistrimi i transaksioneve, deri tek përpilimi i pasqyrave financiare. Gjithashtu, klientët mund të zgjedhin shërbime të vecanta të kontabilitetit, varësisht nga nevojat specifike të raportimit financiar. SOP ACCOUNTING nder te tjera ofron edhe shërbime profesionale: 1.Regjistrim të Biznesit, 2.Ndryshimet ne strukturen e biznesit si :  -Ndryshime ne kapitalin aksionar -Ndyshime ne ushtrimin e detyres se pronareve te ri -Ndryshime te drejtoreve – agjenteve te rexhistruar -Ndryshime te njesive, adreses,emrit tregtar etj 3.Perfaqesim I biznesit tek inspektoret tatimore (ATK) 4. Mbajtjen e Librave të Kontabilitetit, 5.Kalkulim te pagave të punëtorve 6. Rexhistrim / Perpunim te listes se aseteve, 7. Pergatitje e  Pasqyrave Financiare, 8.Dizajnimi i sistemit të informacionit kontabël 9.Përkrahje në përzgjedhjen e softuerit kontabël 10.Këshillime në politika kontabël 11.Përpilimin e raporteve të tjera financiare, sipas nevojës së klientit 12. Mbyllje te Bizneseve 13. Trajnime dhe Kurse për Kontabilitet dhe Financa 14.Trajnime dhe Kurse ne MS Excel niveli Bazik dhe I Avancuar per stafin e Departamentit te Financave etj Per cdo informat apo nevoje ne lidhje me sherbimet qe ne ofrojm na kontaktoni pa hezitim ne numrin e telefonit 049 81 71 84 apo permes email adreses: aastrit@gmail.com dhe aastrit@hotmail.com.
Ky biznes nuk ka regjistruar pamje 360°
Dita
Orari
E hënë
07:00 - 19:00
E martë
07:00 - 19:00
E mërkurë
07:00 - 19:00
E enjëte
07:00 - 19:00
E premte
07:00 - 19:00
E shtunë
09:00 - 16:00

Biznesi:
SOP Accounting

Adressa:
Rr. Salih Nivica Nr 8.

Shteti / Qyteti / Qytetëza :
Kosovë → Prishtinë → Kodra e (Bregu i) Diellit (Banesat e Bardha)

Voto biznesinProduktet


Biznesi nuk ka çasje ne e-commerce.