Mbrojtjen e Mjedisit Hapësinore Mbrojtjen e Parqeve Mbrojtjen e Ujërave Mbrojtjen e Planifikimit Hapësinor Biologji Detare.

Mbrojtja e Mjedisit Hapësinor dhe Parqet


Parku i Blinajës

09:00 - 19:00

Institucione

Mbrojtja e Mjedisit Hapësinor dhe Parqet


Kosovë / Lipjan


0280 320 190

0280 321 111

Hape
Parku i Gërmise

08:00 - 18:00

Institucione

Mbrojtja e Mjedisit Hapësinor dhe Parqet


Kosovë / Prishtinë


+386 49 736 173

0280 321 111

Hape
Biologjia Detarit

08:00 - 10:00

Institucione

Mbrojtja e Mjedisit Hapësinor dhe Parqet


Kosovë / Prishtinë


045813130

Hape
Radio