Kjo rubrikë është e dedikuar për shërbimet gjinekologjike, obstetrike etj.

Gjinekologji


Gynekos

10:00 - 19:00

Ordinanca

Gjinekologji


Kosovë / Prishtinë


038552740

Hape
"Shpresa"

16:00 - 19:00

Ordinanca

Gjinekologji


Kosovë / Prishtinë


+38344137402

Hape
Dr Sabedini

16:00 - 19:00

Ordinanca

Gjinekologji


Kosovë / Prishtinë


+383 44 315 111

Hape
Radio