Në këtë rubrikë mund të regjistrohen të gjitha bizneset që furnizojnë klinikat me materiale të ndryshme: Prodhues dhe Përfaqësues të Barërave. Depo Dentare, Farmaceutike, Ortopedike, Laboratorike, Materjale Shpenzues, Uniforma etj

Depo dhe Paisje Medicinale


OPTIKA OFTALMOGROUP

09:00 - 17:00

Medi-Market

Depo dhe Paisje Medicinale


Kosovë / Prishtinë


044999141

Hape
MEDICAL MARKET

 

Medi-Market

Depo dhe Paisje Medicinale


Kosovë / Prishtinë


+383 45 813 130

Hape
Radio