Dr. PhD. Specialiste Onkologe Kimioterapute Fatmire Ademi - Ramaxhiku


Edukimi


Eksperienca


Dr. Fatmire Ademi Ramaxhiku Onkologe Kimioterapeute me një fushë të gjërë të trajnimeve Echo/Diagnostike brenda dhe jashtë vendit.


Publikimet shkencore


Nuk ka të dhëna.

Librat


Nuk ka të dhëna.

CV


Nuk ka të regjistruar ndonjë CV.

Videot


Nuk ka të dhëna.


Radio