Në këtë rubrikë do ti gjeni të gjitha llojet e shërbimeve shëndetësore private.

Ordinanca


Panacea

15:00 - 19:00

Ordinanca

Psikiatër


Kosovë / Prishtinë


+383 44 411 914

Hape
Dr Sabedini

16:00 - 19:00

Ordinanca

Gjinekologji


Kosovë / Prishtinë


+383 44 315 111

Hape
Dr. Beni

09:00 - 20:00

Ordinanca

Stomatologji


Kosovë / Prishtinë


+383 44 275 091

Hape
Fizio +

11:00 - 19:00

Ordinanca

Fiziatri - Fizioterapi - Kiropraktik


Kosovë / Fushë Kosovë


+383 44 898 779

Hape
FRON DENT

10:00 - 20:00

Ordinanca

Stomatologji


Kosovë / Prishtinë


+383 49 645 699

Hape
LOGOPEDIA

10:00 - 20:00

Ordinanca

Logopedi


Kosovë / Prishtinë


+383 49 546 599

Hape
Radio