blog-image

VAKSINAT KUNDËR COVID-19 TE PACIENTËT ME VESHKË TË TRANSPLANTUAR

2022-02-28 11:32:10
@AsklepiMed

“Transplantimi i veshkës është forma më e mirë, më e lirë, më e suksesshme dhe më e plotë e zëvendësimit të funksionit të renal! Sipas raportit vjetor për vitin 2019 të Asociacionit Europian për dializë dhe transplantim të veshkëve (ERA EDTA) i publikuar në shtator 2021 Kosova numëron 98 pacientë të transplantuar, me shkallë të transplantimit 6 për 1 MLN banorë (Kramer & Chen, 2021).” Revista Mjeku, Vëllimi 1, Numri 4; Vaksinat kundër Covid-19 te pacientët me veshkë të transplantuar, artikull nga Dr. Vjollca Godanci- Kelmendi. Ju ftojmë ta lexoni artikullin e plotë: https://tinyurl.com/4je39swd

Autor: Dr. Vjollca Godanci - KelmendiRadio